hlavicka seda
hlavicka seda prava

PROFLIB MARC21

Nový integrovaný knižničný systém v prostredí Windows, kompatibilný so systémom MASK, podporujúci štandardy MARC21, AACR2, ISBD.

Základné moduly:

  • Katalogizácia rôznych dokumentov
  • OPAC katalóg možnosťou prepojenia na elektronické dokumenty a multimédiálne súbory
  • Výpožičný systém
  • Akvizícia periodík
  • WWW katalóg - štandartné riešenie s možnosťou úpravy podľa požiadaviek zákazníka
  • Elektronická rezervácia dokumentov
  • ProfEPC - evidencia publikačnej činnosti

Hlavné výhody:

  • založený na overenom, flexibilnom a finančne nenáročnom databázovom prostredí s užívateľsky prívetivým ovládaním
  • nevyžaduje znalosť formátu MARC21, vyberanie údajov zo zoznamov, možnosť pripojenia podporných báz dát (autority, MDT, slovníky, kódovníky), možnosť preberania celých záznamov z inej bázy dát
  • umožňuje bezproblémový a rýchly export a import dát voformátoch ISO2709 a .REC (Virtua), export do CSV, TXT, XML
  • 100% kompatibilný s dátami SNK, umožňuje účasť na tvorbe súborného katalógu SNK
  • podporuje štandardy: formát MARC21, AACR2, ISBD
  • umožňuje individuálne prispôsobenie riešenia podľa požiadaviek knižnice
  • vhodný aj pre unikátnu katalogizáciu a prezentáciu vzácnych tlačí, zbierok galérií, muzeálnych predmetov
  • podporuje automatickú aktualizáciu indexu pri zápise dát