hlavicka seda
hlavicka seda prava

Vodohospodársky slovník

Špecializovaný štvorjazyčný slovník termínov vodného hospodárstva a životného prostredia. Je určený odborným a vedeckým pracovníkom rezortu vodného hospodárstva a životného prostredia, vodohospodárskym spoločnostiam, kabinetom životného prostredia, pracovníkom štátnej správy, agentúram životného prostredia, ochranárom, úradom životného prostredia na všetkých úrovniach a prekladateľom odbornej literatúry. Obsahuje 8172 termínov v anglickom, slovenskom, maďarskom a ruskom jazyku.

Viacjazyčný vodohospodársky slovník, 365 strán, CEIT s.r.o., 2 vydanie, rok vydania 2006.

Autori: Pavla Stančíková, Marek Šmihla

Slovník môžete zakúpit v distribučnej siete spoločnosti Martinus.
Priamy odkaz na e-shop martinus.sk.