hlavicka seda
hlavicka seda prava

Doplnkové moduly a služby

Služby:
Cenník platný od 12.1.2015. Ceny služieb sú konečné

Cena za 1 licenciu

pridanie ďalšieho formulára na katalogizáciu
špeciálneho dokumentu
€ 117,-
pridanie ďalšieho výstupneho formátu pre tlač € 38,-
programovanie špeciálnych výstupov na mieru € 117,-
doprogramovanie špeciálnych štatistík podľa požiadaviek € 350,-
wwwopac - on-line katalóg - úpravy na mieru (podľa náročnosti) € 186 - 898,-
akvizícia dokumentov - programovanie špeciálnych akvizičných a schvaľovacích postupov, zaužívaných v knižnici € 849,-
predplatená technická podpora 10 hod € 280,-
inštalácia systému a zaškolenie na pracovisku (vrátane cestovných nákladov) € 87 - 350,-
programátorské práce alebo servisný zásah nad rámec základnej ponuky (sadzba za hod.) € 38,-