hlavicka seda
hlavicka seda prava

Evidencia publikačnej činnosti

Základné moduly - cena za licenciu

Ceny sú konečné, nie sme platcami DPH

Cena za 1 licenciu

EPC - základný modul (cena za server + 1 klient) € 1250,-
ON-line katalóg publikačnej činnosti
(pre majiteľov WWW katalógu PROFLIB)
€ 570, -
(€ 350,-)
Klient pre zápis do EPC z ďalšieho počítača € 100, -

Doplnkové moduly a služby:

pridanie ďalšieho formulára na evidenciu
špeciálneho dokumentu
€ 107,-
pridanie ďalšieho výstupneho formátu pre tlač € 38,-
programovanie špeciálnych výstupov na mieru € 107,-
doprogramovanie špeciálnych štatistík podľa požiadaviek € 320,-
wwwopac - katalóg publikačnej činnosti - úpravy na mieru (podľa náročnosti)
predplatená technická podpora 10 hod € 280,-
inštalácia systému a zaškolenie na pracovisku (vrátane cestovných nákladov) € 180,- až 350,-