hlavicka seda
hlavicka seda prava

Špeciálna ponuka pre
ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Proflib ŠTART


Evidencia publikačnej činnosti ProfEPC s exportom do Centrálneho registra CREPC

Úvod

Naším poslaním je podporovať informatizáciu spoločnosti prostredníctvom vývoja vlastného softvéru a poskytovania odbornej pomoci pre knižnice a informačné inštitúcie. Víziou firmy je stať sa spoľahlivým partnerom pre knižnice v oblasti automatizácie spracovania informácií - s dôrazom na rýchlosť, pohodlnosť a dostupnosť informácií pre koncových používateľov - čitateľov.

K dlhoročnej tradícii patrí vývoj informačných systémov pre oblasť vodného hospodárstva a životného prostredia, spracovanie noriem, terminológie a slovníkov (www.normy.sk).

Novinky

Video k 20. výročiu založenia spoločnosti C.E.I.T.

Aktuálne projekty

  • Integrované riešenie dodávky redakčného systému pre webstránku, intranetovú aplikáciu a knižničného systému Proflib pre Inštitút pre výskum práce a rodiny
  • Zlatý fond knihovny VÚPSV Praha