hlavicka seda
hlavicka seda prava

Referencie - zoznam inštalácií
 

Školské knižnice

Akademické knižnice

Verejné knižnice

Ministerské knižnice

Špeciálne, rezortné a odborné knižnice

 • Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene - On-line katalóg knižnice a Evidencia publikačnej činnosti
 • Štátny geologický ústav Dionýza Štúra - On-line katalóg
 • Vojenský historický ústav - ukážka katalógu
 • Železnice Slovenskej republiky
 • VUJE, a. s. (Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava)
 • Dopravoprojekt, a.s
 • Špeciálny súd v Pezinku
 • SAŽP - Slovenská agentúra pre životné prostredie, Banská Bystrica
 • AGROINŠTITÚT Nitra - On-line katalóg
 • Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
 • Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
 • Ústav agroekológie Michalovce
 • Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica
 • Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava
 • Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
 • Slovenské poľnohospodárske múzeum - Múzeum Agrokomplex
 • Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava
 • Inštitút veterinárnej hygieny a ekológie, Trnava
 • LIKOSPOL s.r.o. Bratislava
 • SPU-Katedra strojov a výrobných systémov MF, Nitra
 • Ústav experimentálnej veterinárnej medicíny, Košice
 • ÚVTIP Nitra
 • Výskumný a šlachtitelský ústav zemiakársky, Velká Lomnica
 • Výskumný ústav mliekárenský, Žilina
 • Výskumný ústav potravinársky, Bratislava
 • Výskumný ústav pôdnej úrodnosti, Bratislava
 • Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky - Archívna databáza do roku 2004
 • Národný inšpektorát práce
 • Výskumný ústav dopravný, Žilina
 • Slovenské elektrárne, Bratislava (Slovak Electricity Plants, Bratislava)
 • INFOSTAT Bratislava
 • Občianske združenie Hlas nádeje - ukážka katalógu
 • Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
 • Knižnica vydavateľstva Aspekt
 • Advokátska kancelária Čechová & Partners
 • Kancelária verejného ochrancu práv

Galéria a múzeá

 • Slovenská národná galéria - databáza zbierok - verejne prístupná, staršia verzia
 • Slovenské poľnohospodárske múzeum - Múzeum Agrokomplex
 • Prírodno-historické múzeum vo Viedni - On-line katalóg

Zahraniční zákazníci

 • Policejní akademie ČR
 • JAMPRO´S Business Library - Jamaica On-line katalóg
 • UNCITRAL Viedeň ukážka
 • ZAMG Viedeň On-line katalóg
 • Das Naturhistorische Museum, Wien - On-line katalóg
 • Výzkumný ústav práce a sociálních vecí, Praha- On-line katalóg
 • SPUR a.s. Zlín Archívna databáza 1997-2009
 • Výzkumný ústav lesního hospodárství a myslivosti, Jílovište - Strnady, Zbraslav n. Vlt.
 • ÚZPI Praha - Ústrední zemedelská a lesnická knihovna Praha
 • Infoterm Viedeň
 • TermNet Viedeň
 • UNDP/UNOPS, New York
 • ISEP Viedeň (ISEP Vienna) - ukážka staršej aplikácie
 • UNESCO/IHP Paríž (UNESCO/International Hydrological Programme, Paris)
 • ISKO Kodan
 • EC/ENWAP Brussel

Používatelia systému MaSK

Používatelia systému Vodohospodárske normy

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
 • Stavebná fakulta STU, Katedra zdravotného inžinierstva, Bratislava
 • Aguatech s.r.o. Košice
 • ČOV, a.s., Banská Bystrica
 • Hydroteam, Bratislava
 • Inprokon, Bratislava
 • Hydrotechnológia s.r.o. Bratislava
 • Novácke chemické závody, a.s. Nováky
 • Bratislavská vodárenská spol. a.s.
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra
 • Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s.
 • Podtatranská vodárenská spoločnosť, Poprad
 • Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, B. Bystrica
 • Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Zvolen
 • Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, B. Bystrica
 • Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť BB, Závod Rimavská Sobota
 • Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť BB, Závod Lučenec
 • Severoslovesnká vodárenská spoločnosť, Ružomberok
 • Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice, závod Humenné
 • Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Trebišov
 • Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina
 • Trnavská vodárenská spoločnosť
 • Trenčianska vodohospodárska spoločnosť
 • Správa nehnuteľného majetku a výstavby, MOSR Banská Bystrica
 • Slovenský plynárenský priemysel
 • SPP - preprava, a.s.
 • Sloveo, a.s.
 • Volkswagen, Bratislava
 • Slovenský vodohospodársky podnik Banská Štiavnica
 • Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Povodie Bodrogu a Hornádu, Košice
 • Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Povodie Hrona, B. Bystrica
 • Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Povodie Váhu, Pieštany
 • Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Dunaja, závod Malacky
 • Slovenský vodohospodársky podnik Povodie Dunaja, Bratislava
 • Slovenský vodohospodársky podnik Povodie Moravy, Bratislava
 • Ministerstvo životného prostredia,Bratislava
 • Sukmont Teplo s.r.o., Snina
 • Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
 • Vodohospodárska výstavba, Bratislava
 • VOD-EKO a.s. Trencín
 • Contrax Plus s.r.o. Banská Bystrica
 • Powel AntiCa s.r.o. Prešov
 • Coca-Cola Beverages Slovakia s.r.o. Lúka nad Váhom
 • Západoslovenské vodárne a kanalizácie OZ Komárno
 • Západoslovenské vodárne a kanalizácie OZ Topolčany
 • Západoslovenské vodárne a kanalizácie OZ Dunajská Streda
 • Západoslovenské vodárne a kanalizácie OZ Šala
 • Severoslovenské vodárne a kanalizácie OZ Považská Bystrica
 • Severoslovenské vodárne a kanalizácie OZ Dolný Kubín
 • Štátny zdravotný ústav Poprad
 • Štátny zdravotný ústav Prešov
 • Intrel s.r.o. Liptovský Mikuláš
 • Okresný úrad v Rožnave, Rožnava
 • Krajský úrad Prešov
 • VARES, Banská Bystrica