hlavicka seda
hlavicka seda prava

PROFLIB MARC21

Nový integrovaný knižničný systém v prostredí Windows, kompatibilný so systémom MASK, podporujúci štandardy MARC21, AACR2, ISBD.

Základné moduly:

 • Katalogizácia rôznych dokumentov
 • OPAC katalóg možnosťou prepojenia na elektronické dokumenty a multimédiálne súbory
 • Výpožičný systém
 • Akvizícia periodík
 • WWW katalóg - štandartné riešenie s možnosťou úpravy podľa požiadaviek zákazníka
 • Elektronická rezervácia dokumentov
 • ProfEPC - evidencia publikačnej činnosti

Hlavné výhody:

 • založený na overenom, flexibilnom a finančne nenáročnom databázovom prostredí s užívateľsky prívetivým ovládaním
 • nevyžaduje znalosť formátu MARC21, vyberanie údajov zo zoznamov, možnosť pripojenia podporných báz dát (autority, MDT, slovníky, kódovníky), možnosť preberania celých záznamov z inej bázy dát
 • umožňuje bezproblémový a rýchly export a import dát voformátoch ISO2709 a .REC (Virtua), export do CSV, TXT, XML
 • 100% kompatibilný s dátami SNK, umožňuje účasť na tvorbe súborného katalógu SNK
 • podporuje štandardy: formát MARC21, AACR2, ISBD
 • umožňuje individuálne prispôsobenie riešenia podľa požiadaviek knižnice
 • vhodný aj pre unikátnu katalogizáciu a prezentáciu vzácnych tlačí, zbierok galérií, muzeálnych predmetov
 • podporuje automatickú aktualizáciu indexu pri zápise dát