hlavicka seda
hlavicka seda prava

Profil spoločnosti CEIT

Firma CEIT spol. s r.o. vznikla v roku 1992 v Bratislave ako špecializovaná firma na konverzie, spracovanie dát, a tvorbu báz dát najmä v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia. Od roku 1993 firma rozšírila činnosť na vývoj software PROFLIB pre komplexné knižničné a informačné systémy, terminológiu, slovníky, normy a legislatívu. Firma aktívne participuje aj na zahraničných projektoch ako riešiteľ knihovníckych a informačných technológií a pre sektor vodného hospodárstva okrem softvérového riešenia spracováva aj datové aplikácie (Viacjazyčný vodohospodársky slovník a Vodohospodárske normy 1998-2008. V roku 2004 sa spoločnosť CEIT stala víťazom tendra na dodávku celoštátneho systému MaSK pre malé a stredné knižnice.