hlavicka seda
hlavicka seda prava

Proflib - základné moduly

Cenník PROFLIB pre verejné, akademické, špeciálne knižnice
platný od 12.1.2015
  • ceny nezávisia od veľkosti fondu knižnice
  • licencia platí pre jednu organizáciu, pre ďalšie knižnice rezortu a pobočky ponúkame výrazné zľavy až do 50%
  • nechajte si vypracovať ponuku špeciálne pre vašu knižnicu

Základné moduly:
Všetky ceny sú konečné, nie sme platci DPH

Cena za 1 licenciu

katalogizácia a akvizícia (evidencia základných typov dokumentov, akvizícia, vyraďovanie, prírastkové, úbytkové zoznamy)
+ Z39.50 klient
- základná inštalácia + 1 klient
€ 690, -
klient (ďalší počítač, z ktorého sa do systému zapisuje) € 77,-
NOVÉ! Upgrade pre staršie verzie klienta
Z39.50 client
, nové prírastkové zoznamy, štatistiky fondu
€ 87,-
výpožičný systém a štatistiky € 350, -
akvizícia a správa periodík € 470, -
revízny modul € 350, -
on-line katalóg fondu (internet/intranet) € 550, -
on-line katalóg - pridanie používateľských kont € 400, -
on-line katalóg - pridanie ďalšej databázy (napr. akvizícia periodík, články) € 180, -